Aanvragen

De gelden die jaarlijks binnenkomen bij het Ondernemersfonds Leiden, vloeien terug naar de gebieden (link naar pagina ‘gebieden’) in de stad. In elk gebied is een ondernemers- of winkeliersvereniging actief. Heeft u een goed plan voor uw gebied? Bespreek dit dan met het bestuur van de vereniging in uw gebied. Via de verenigingen komen de aanvragen binnen bij het Ondernemersfonds Leiden. Iedere vereniging heeft een eigen budget. Ondernemers- en winkeliersverenigingen dienen vervolgens een plan in voor de besteding van hun gelden. Het bestuur bespreekt de aanvraag op de eerstvolgende bestuursvergadering. Aanvragen ontvangen wij graag uiterlijk 14 dagen vóór de volgende bestuursvergadering. Voor een aanvraag kunt u gebruik maken van bijgaand formulier.

Toetsing aanvragen

Het Ondernemersfonds Leiden is van en voor ondernemers. De toetsingscriteria zijn daarom helder: aanvragen die hieraan voldoen, worden in principe altijd gehonoreerd.

De aanvraag wordt gedaan vanuit één van de ondernemers- of winkeliersverenigingen in Leiden
De vereniging representatief voor de betrokken ondernemers in het gebied
De aanvraag een collectief doel, en heeft dus geen betrekking op slecht één of enkele ondernemers in het gebied
Er is voldoende budget binnen het trekkingsrecht van de betreffende vereniging
De aanvraag valt niet binnen de gemeentelijke taken
Gebiedsoverstijgende aanvragen

De Leidse economie verandert snel, en het Ondernemersfonds verandert mee. Steeds vaker komen er initiatieven bij ons binnen, die niet vallen binnen één vereniging of sector. Daarom hebben wij jaarlijks een bescheiden budget beschikbaar voor aanvragen die de gebieden overstijgen en nauw verwant zijn met de Leidse economie. Aanvragen die in deze categorie vallen, worden meer inhoudelijk besproken door het bestuur. De toetsingscriteria voor deze aanvragen zijn in ieder geval:

Het project slaat een brug tussen ‘nieuwe economie’ en ‘klassieke economie’ (het Leidse midden- en kleinbedrijf)
Het project moet een Leids gekleurde vraagstelling aanpakken
De aanvraag wekt interesse en betrokkenheid van bestaande Leidse ondernemersverenigingen
Het project moet bij voorkeur bijdragen aan sectorvorming van nieuwe economieën
Facturatie

Na goedkeuring door het bestuur van het Ondernemersfonds ontvangt de aanvrager een bevestiging en kunnen de facturen direct naar het fonds worden gezonden. Het Ondernemersfonds Leiden is btw-plichtig, en kan dus de btw op de facturen terugvragen bij de belastingdienst. Daarvoor is het wel van groot belang dat de facturen die door het Ondernemersfonds betaald worden ook aan het Ondernemersfonds Leiden zijn geadresseerd. Aanvragen en facturen kunt u het beste per e-mail versturen naar info@ondernemersfonds.nl.

Juiste adressering:
Ondernemersfonds Leiden
Naam vereniging
Stationsweg 26
2312 AV LEIDEN
@ info@ondernemersfonds.nl

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersfonds, neem dan contact met ons op.