Leids Stimuleringsfonds

  • 21-01-2021
Leids Stimuleringsfonds
Leids Stimuleringsfonds

Het Leids Stimuleringsfonds in acht vragen

  1. Wat is het Leids Stimuleringsfonds? Het Leids Stimuleringsfonds steunt ondernemers die inspelen op de veranderingen in de markt. Met als doel: de weerbaarheid en veerkracht van de Leidse economie verbeteren.
  2. Waarom is dit fonds opgericht? Regelmatig komt de uitvoering van een vruchtbaar idee niet (snel genoeg) over de financiële drempel heen. Dat is zonde en het Stimuleringsfonds wil dit voorkomen.
  3. Voor wie is het bedoeld? Het Leids Stimuleringsfonds is er voor alle ondernemers met goede ideeën die bijdragen aan de vitaliteit van de stad. Het is daarom noodzakelijk dat de initiatieven in gezamenlijkheid worden ingediend.
  4. Aan wat voor initiatieven moet je denken? Denk aan ondernemende ideeën die inspelen op punten als: innovatie, corona-economie, digitalisering, energietransitie en een circulaire economie.
  5. Hoeveel steun kan ik krijgen? De partners van het Leids Stimuleringsfonds hebben gezamenlijk 500.000 euro bij elkaar gebracht. De steunbedragen zitten tussen de 5.000 en 50.000 euro.
  6. Hoe gaat de beoordeling in zijn werk? Een onafhankelijke beoordelingscommissie, bestaande uit Wim de LeeuwLilian Visscher en Jan-Aart van der Steen, zal de aanvragen in behandeling nemen en beoordelen of de plannen voldoen aan de gestelde criteria. Zij worden ondersteund door experts van Rabobank en de Clercq Advocaten. De beoordelingscommissie geeft advies aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Het bestuur neemt formeel de beslissing over de toekenning van een bijdrage. In principe wordt het advies van de beoordelingscommissie gevolgd, alleen in uitzonderlijke situaties wordt hiervan afgeweken. Het bestuur van het Stimuleringsfonds wordt gevormd door het bestuur van het Ondernemersfonds.
  7. Wanneer moeten plannen worden ingediend? Plannen moeten uiterlijk iedere laatste woensdag van de maand worden ingediend. De beoordeling heeft een looptijd van drie weken na de uiterlijke aanleverdatum. Iedere tweede donderdag van de maand maakt de beoordelingscommissie aan de aanvragers bekend of zij wel of niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds. In principe is de looptijd van het Leids Stimuleringsfonds twee jaar, mits het volledige steunbedrag nog niet is toegekend.
  8. Wat zijn de verdere voorwaarden? Er zijn een aantal voorwaarden waar de aanvragen aan moeten voldoen. Zo moet het altijd om een samenwerkingsverband gaan. Het initiatief moet gericht zijn op duurzame versterking van de economie en aanvragers moeten zelf zorgen voor minimaal 30% cofinanciering. Kijk hier voor alle voorwaarden.

Vragen? Neem contact op via leidsstimuleringsfonds@ondernemendleiden.nl

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersfonds, neem dan contact met ons op.